EnglishSwedish

Övriga företagsformer

Förutom de vanliga företagsformerna finns det flera olika möjligheter att bedriva näringsverksamhet, bl.a. har man inom EU bestämt att det i varje medlemsstat skall finnas vissa företagsformer. I Sverige har vi t.ex.stiftelse som i första hand inte är avsedd för att bedriva näringsverksamhet men kan i vissa fall vara lämplig när man t.ex. skall bedriva sjukhusverksamhet.

Vi hjälper dig med allt från att bilda till att likvidera

Aktiebolag

Ekonomisk förening

Handelsbolag

Kommanditbolag

kompendiet Starta eget företag