EnglishSwedish

Övrigt om aktiebolag

Övriga viktiga frågor för ett aktiebolag är bl.a.

regler för de straff som bolagets företrädare kan dömas till om man bryter mot aktiebolagslagen, bolagsordningen eller tillämplig lag om årsredovisning
förvärv av egna aktier
lån från bolaget till närstående
byte av bolagskategori

Vi hjälper dig med allt från att bilda till att likvidera

Aktiebolag

Ekonomisk förening

Handelsbolag

Kommanditbolag

kompendiet Starta eget företag