EnglishSwedish

Bokföringsnämndens K-projekt

Sedan flera år tillbaka arbetar Bokföringsnämnden med att för icke noterade företag av olika storlek ta fram fyra stycken olika regelverk för redovisning K1, K2, K3 och K4.
K1 – Enskilda näringsidkare i dagligt tal enskild firma som upprättar förenklat årsbokslut
K1 – Ideella föreningar – regelverk för ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut.
K2 – Mindre Aktiebolag – regelverket Årsredovisning i mindre aktiebolag.
K2 – Mindre Ekonomiska föreningar – regelverket för Årsredovsining i mindre ekonomiska föreningar
K3 – Huvudregelverk för upprättande av årsredovisning. Utgångspunkten i K3 är International Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Entities (SME). SME beslutades av International Accounting Standards Board i juni 2009 och är ett fullständigt regelverk. Det är en förenkling av de regler som ska tillämpas i de noterade företagens koncernredovisning. Jämfört med SME har BFN dessutom gjort anpassningar till svensk lagstiftning, ÅRL och inkomstskattelagen, samt ytterligare förenklingar.
K4 – Större företag som upprättar koncernredovisning enligt IAS/IFRS. BFN har ännu inte tagit ställning för hur ett eventuellt regelverk för denna kategori av företag ska se ut.

Aktiebolagstjänst kan hjälpa dig med allt inom redovisning

Löpande redovisning

Momsredovisning

Årsbokslut

Årsredovisning

Lönehantering

kompendiet för Redovisning