EnglishSwedish

Kompendiets kapitel

Kunskap ökar chansen att lyckas
Affärsplanen
Budget & kalkyler
Val av företagsform
Byte av företagsform
Skydd för din affärsprofil
Tillståndspliktig verksamhet
Finansieringsmöjligheter
Företagets ekonomi
Skatter och avgifter
Organisation & adminstration
Ensam eller kompanjoner
Kompanjonsavtal
Personal
Försäkringar
Köp av befintlig rörelse
Franchising
Kommission
Litteratur

Kompendiet skrevs av vår VD Leif Malmborg för NyföretagarCentrum för ca två år sedan. Men har nu blivit uppdaterat med hänsyn till ändringar som gjorts i aktiebolagslagen med hänsyn till att lägsta aktiekapitalet nu är 50 000 kr och att mindre aktiebolag ej är tvugna att ha en revisor. Reglerna för revisorer hittar du här. Klicka på bilden så laddar du ner kompendiet som en pdf.

Läs vårt kompendium

Starta eget företag som bl.a. innehåller

Affärsplanen

Budget & kalkyler

Val av företagsform

Skydda affärsprofilen

Finansiering

Företagets ekonomi

Skatter & avgifter

Organisation

Kompanjonsavtal

Personal

Försäkringar

Köp av rörelse

Franchising

Kommission

kompendiet Starta eget företag